– fantastisk fænomen eller folkeforbandelse?

Vi har muligheder i overflod. Dem bør vi være i stand til at identificere – og dermed udnytte.
Vi er konstant på udkig og jagt. Ikke blot efter nye muligheder, for at være på, se og blive set. 
Samtidig halser vi hovedkuls efter meningen med livet og forsøger at definere vores plads i det. ChriChri dykker ned i fænomenet Fear of missing out – eller FOMO og undersøger begrebet Generation Multiorgasme.

For 15 år siden satte en artikel i Journal of Brand Management for alvor gang i fortolkningen af fænomenet Fear of missing out (FOMO, red). Det var den engelske ekspert i branding – og forbrugeradfærd, Dan Herman, der havde skrevet artiklen, hvori han beskrev og definerede FOMO. 
I dag kan de fleste af os forbrugere let relatere til Hermans pointer.

Head down

Der er, ifølge Dan Herman, tre teknologiske revolutioner, som er essentielle for FOMO kulturen. Vi starter med revolutionen inden for transport, som er den ældste. Mulighederne for hurtigt at rejse med fly, tog, skib eller bil kridtede banen op, og uendelige muligheder for ny inspiration og indtryk opstod. Med TV, Internet og mobiltelefon var vi sikret konstant kommunikation, information og underholdning. Kommunikationsmulighederne var revolutionerende. Den tredje revolution kalder Herman informationsrevolutionen. Computere og Internet blev allemandseje og vi kunne kommunikere på tværs af landegrænser.

Udbredelsen af sociale medier, er det seneste skud på stammen. Vi er alle produkter af kommunikationsrevolutionen. Vi ser og hører alt. Vi er altid online, og går derfor aldrig glip af nye muligheder. Vi er den storforbrugende genration af sociale medier – og medier i det hele taget. Vores – og yngre generationer bliver kaldt Head Down – for vi sidder altid bøjet over en mobil enhed, i fuld færd med at sikre, at vi… ikke går glip af noget.

“Vi ser og hører alt. Vi er altid online, og går derfor aldrig glip af nye muligheder. Vi er den storforbrugende genration af sociale medier – og medier i det hele taget”

Variety-Seeking Behavior


Ifølge Dan Herman, har myriader af muligheder gjort os afhængige af valg. Det konstante udbud og muligheder har skabt dét Herman refererer til som ”Variety-Seeking Behavior”. Det er nærmere blevet reglen, end undtagelsen, at vi skifter muligheder og valg ud hurtigere, end vi tog dem.

Herman peger på tre primære årsager til den famøse ”Variety-Seeking Behavior”: For det første bliver vi hurtigt mættede af mulighedernes overflod på et splitsekund – så vi skynder os videre. Vi er drevet af nyheder, opdagelser og stimulanser. Derfor skal der ske noget nyt hele tiden. Dette er den anden årsag. Hvorfor gør vi det? Fordi vi netop er vant til mange valg. Derfor giver det os en glæde netop at kunne vælge og vrage.

Generation Multiorgasme

Charlotte Heje Haase er 37 år, redaktør på magasinet Psykologi, forfatter og kultursociolog. Desuden er hun tidligere blogger som Spacemermaid – og så har hun udgivet bogen Generation Multiorgasme (GMO, red) – en samling humoristiske og kritiske klummer om hendes generation.

“For det første bliver vi hurtigt mættede af mulighedernes overflod på et splitsekund – så vi skynder os videre”

”GMO udsprang af min undren over min egen modstand mod at stå stille. Jeg oplevede en konstant rastløshed og frygt for at gå glip af noget. Det er en tendens, der gennemsyrer hele vores kultur, og ”multiorgasme” bliver en metafor for, hvordan én forløsning ikke er nok, men er en opvarmning i vores stræben efter næste ”orgasme”. Vi vil det hele og mere til. Vi kan ikke rigtig tilfredsstilles eller være i nuet,” fortæller Charlotte Heje Haase.

I dag vokser venskaber, når profilen plejes. De sociale medier er et fantastisk værktøj for GMO, fordi vi kan være sammen uden at sidde i samme rum – eller land. Vi kan mødes i interessefællesskaber, og får vores behov for kommunikation, sladder og kontakt dækket døgnet rundt.

“Vi vil det hele og mere til. Vi kan ikke rigtig tilfredsstilles eller være i nuet”

”På den måde er vi sikre på, at vi ikke går glip af noget, da vi kan være flere steder på en gang. Spørgsmålet er bare, hvad prisen er. Og det er begyndt at stå klart – for digitalt isolerer vi os i meningsfællesskaber. I den virkelige verden har vi svært ved helt at være til stede. Både fordi vi har en trang til at dokumentation – vi ser vores liv udefra som en fortælling, men også fordi at vi hele tiden er på vej videre. Vi har problemer med at koncentrere os om ting, længere tid ad gangen,” forklarer Charlotte Heje Haase.

FOMO versus Generation Multiorgasme 


Ifølge Charlotte Heje Haase, er der lighedspunkter mellem FOMO og Generation Multiorgasme. 
Men hvor FOMO står for en overfladisk stræben og afhængighed af at være på og blive set og se, så dækker GMO over en indre kamp og en uudtømmelig længsel og sult efter at få det optimale ud af sit liv.

”Som jeg ser det, er det en eksistentiel frygt for at gå glip af noget, der gennemsyrer Generation Multiorgasme. Men denne generation afgrænser sig ikke kun til brugen af sociale medier og vores konstante tilstedeværelse online. Vores hang til hele tiden at være på, ser jeg som et bredere livsstilsproblem, der også omhandler vores kærligheds, arbejds- og familieliv. Og vores bevæggrunde adskiller sig også lidt,” lyder det fra Charlotte Heje Haase. 


“Hvorfor gør vi det? Fordi vi netop er vant til mange valg. Derfor giver det os en glæde netop at kunne vælge og vrage”

”For de FOMO-ramte handler det ikke så meget, om frygten for at overse muligheden, for at opleve noget, der vil ændre livet – men om frygten for, at man misser muligheden, for at vise verden, man har oplevet noget, der var særligt vigtigt. 

Her er folk fra Generation Multiorgasme modsat bange for at gå glip af noget, der måske kunne have gjort os lykkelige, tilfredse. Noget, der kunne få os til at sætte et punktum – fremfor at jagte næste lykkefix. Og her er der ikke tale om frygten, for at gå glip af en reception, en film eller et event, men noget mere grundlæggende. Partneren vi skal have børn med. En karrieremulighed. Et livsvalg,” forklarer Charlotte Heje Haase.

Konsekvenserne


Der er uden tvivl mange fordele i mulighedskulturen. Vi vælger til – og fra. Vi passer og plejer venner, familier og netværk. Vi kan være overalt på én gang. Vi sender signaler og viser alle i cyberspace (der gider se på), hvordan vi lever vores liv. Ofte i en mere eller mindre bevidst bestræbelse på selvaccept og accept fra omverdenen. Vi ”likehunter” og ”liker” som sindssyge.

“Vi vælger til – og fra. Vi passer og plejer venner, familier og netværk. Vi kan være overalt på én gang. Vi sender signaler og viser alle i cyberspace (der gider se på), hvordan vi lever vores liv”

Bagsiden af FOMO er ængstelse og netafhængighed. De er også tilfældet for Generation Multiorgasme, men ifølge Charlotte Heje Hasse, lider vi først og fremmest under et præstationsræs, hvor vi selv har sat barren højt i vores søgen efter en ultimativ forløsning, der udebliver. Vi har så mange muligheder, at det gør os ulykkelige, fordi vi er bange for at vælge forkert. Derfor er stress GMO´s tro følgesvend. Og derfor har psykologer som Nina Werner og Jeanette Beierholm fokus på terapiformer som Compassion Focused Therapy

“Ofte i en mere eller mindre bevidst bestræbelse på selvaccept og accept fra omverdenen. Vi ”likehunter” og ”liker” som sindssyge”

”Som redaktionschef på Psykologi lander der dagligt selvhjælpsbøger på mit bord. De handler primært om mindfulness, autenticitet og nærvær. Nogle bliver trætte, når man nævner et af selvudviklingens buzzwords,” fortæller Charlotte Heje Haase.

Netop derfor blev professor Svend Brinkmanns bog Stå fast – et opgør med tidens udviklingstrang positivt modtaget i mange kredse.

”Men samtidig har Generation Multiorgasme et stort behov for hjælp til at komme ned i tempo og være til stede i nuet. Hvilket de mange kurser og bøger, der er inspireret af spirituel filosofi og traditionelle ritualer fra østen, imødekommer og er et symptom på. Vi kan nemlig alt, undtagen at passe på os selv. Vi har i dén grad brug for at logge af, komme ned i gear og søge tilbage til vores kerne. Men det er svært at finde vejen ud af hamsterhjulet. Vi har ofte stor ydre succes – den ikke forplanter sig bare ikke følelsesmæssigt særlig lang tid ad gangen,” siger Charlotte Heje Haase.

Læs mere om FOMO og Generation Multiorgasme.

Del vores artikel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Skriv et svar

ChriChri

Du vil måske også kunne lide