Mobning på arbejdspladsen

Facts

De 10 bud for godt psykisk arbejdsmiljø

1. Ledelsen er synlig. Overordnet set og i dagligdagen

2. Synlige funktionsbeskrivelser for alle ansatte 3. Afklaring af forventninger til hinanden

4. Anerkendelse af og respekt for den enkeltes personlighed, faglighed og privatsfære

5. Anerkendelse af og respekt for den enkeltes oplevelser og opfattelser af en given situation

6. Begreberne tak og undskyld er en naturlig del af den daglige kommunikation

7. Kommunikationen er åben, direkte, fremadrettet og løsningsorienteret

8. Der tages afsæt i ressourcer fremfor belastninger. Der tages afsæt i muligheder fremfor begrænsninger. Der er en god humor, fordi den er en stor drivkraft på enhver arbejdsplads

9. Mobning accepteres ikke og kan blive fyringsgrund

10. Alle ansatte har en personlig og faglig etisk forpligtigelse til, at de 10 bud bliver efterlevet. Ledelsen har dog det overordnede ansvar.

Voksenmobning er et tabubelagt fænomen, ikke desto mindre er mobning på arbejdspladsen et problem som stadig flere danske virksomheder oplever.  For at blive klogere på problematikken har vi derfor talt med ”Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak”, som her kaster lys over, hvad mobning på arbejdspladsen egentlig indebærer.  

Hvor udbredt er mobning på arbejdspladsen egentlig her i Danmark? 

Mobning er et stort problem på mange danske arbejdspladser.
Tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø siger, at helt op imod 8 til 12 % oplever sig mobbet rundt omkring på landets arbejdspladser. Der er altså tale om et alvorligt problem, og forskning peger da også på at mobning kan medføre både fysiske og psykiske lidelser såsom angst, depression, posttraumatisk stress, søvnproblemer, hjerteproblemer og fibromyalgi.

Der er heldigvis mange arbejdspladser der retter henvendelse til os og efterspørger hjælp til forebyggelse og håndtering. Hvilket vidner om at mange arbejdspladser også tager problemet alvorligt og gerne vil det gode psykiske arbejdsmiljø.

Hvordan kommer mobning oftest til udtryk rundt omkring på arbejdspladserne?

Mobning kan komme til udtryk på flere måder og på forskellig vis, både verbalt og nonverbalt. Nogle af de henvendelser vi ligger øre til handler bl.a. om nedenstående fænomener, som du skal være meget opmærksom på, hvis du kan nikke genkendende til.

Udelukkelse af faglige og sociale fællesskaber

Folk oplever de ikke bliver hørt og taget alvorligt. De får ikke de opgaver og informationer som de har behov for, hvilket kan betyde at de har svært ved at udføre deres arbejde tilfredsstillende.

Nedgørende udtalelser

Folk får negative og nedgørende udtalelser rettet mod deres person eller deres faglige arbejde, og der bliver sået tvivl om kompetencer og kvalifikationer. Bagtalelse og sladder er også noget mange bliver udsat for.

Fratagelse af opgaver

Når opgaver og ansvarsområder bliver taget fra folk, og de bliver nedgjort og nedgraderet. Omvendt kan man også opleve, at man får opgaver, der er under eller over ens kompetenceniveau.

Tavshed

Når folk bliver mødt af en mur af tavshed når de kommer ind i et rum, eller byder ind med meninger og synspunkter i samtaler og på opgaver. Desuden kan rullen med øjnene og rysten på hovedet er også ganske krænkende at blive udsat for.

Okay, men hvordan skelner man egentlig imellem mobning, og ganske ”almindeligt” drilleri?

For at kunne skelne mellem mobning og drillerier, er det vigtigt at vide hvad mobning egentlig er. Vi læner os her op af Arbejdstilsynets definition;

“Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes imod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning ”

Forskellen imellem mobning drillerier ligger altså i det personlige element af at have oplevet sig såret og krænket, gentagende gange og over tid, til forskel fra godsindede drillerier som er en naturlig del af den gode og sjove arbejdsdag. Dog skal man være opmærksom på, at godsindede drillerier som alle har det okay med, kan kamme over, man kan blive træt af det eller være i en situation, hvor man ikke kan magte eller rumme det – grænsen er hårdfin.

Hvad skal man gøre, hvis man føler man er udsat for mobning på sin arbejdsplads?

Det er vigtigt at tage det alvorligt, og dele det med nogen man har tillid til, såsom en kollega, en tillidsrepræsentant eller en ven udenfor arbejdet. Få drøftet godt igennem hvad det handler om, og få konkret beskrevet hændelserne hvem der er involveret. Dette giver et lille overblik, som kan være handlingsanvisende og problemløsende 

Vi har desuden udviklet 10 råd til de mobberamte: 

·   Tro på det du oplever og skriv det ned

·   Gør noget nu!

·   Del dine oplevelser med andre

·   Søg viden om mobning og dens konsekvenser

·   Kontakt arbejdstilsynet

·   Tag en bisidder med ved samtaler

·   Få ledelsens opbakning

·   Vurder om dit job er værd at kæmpe for

·   Kontakt fagforening og læge

·   Kontakt Voksenmobning Nej Tak!


Mobning på arbejdspladsen, og voksenmobning generelt, er et tabubelagt fænomen. Hvad tror du det skyldes?

Det skyldes helt sikkert frygt! Frygten for ikke at kunne håndtere eller overskue konsekvenser af det mobning gør. Frygten for at miste magt og position eller frygten for selv at blive mobbet ved en indblanding eller italesættelse afholder mange fra at sige til og fra og gøre noget.
 

Hvad kan man så gøre, for at forebygge mobning på sin arbejdsplads?

Først og fremmest er det vigtigt, at alle har viden om og en forståelse for hvad mobning er.

Man bør derfor implementere et kort procesforløb, hvor alle medarbejdere får indsigt i og viden om hvad mobning er. Desuden bør man altid lade folk komme til orde med det de mener, da dette kan være retningsanvisende for et godt psykisk arbejdsmiljø.  Sidst men ikke mindst er det en god ide at have trivselsagenter på arbejdspladsen, der kan lave udkast til en mobbepolitik og en køreplan for håndtering. Hvis man føler disse råd får alle ejerskab over virksomhedens procedurer, og det virker befordrende for det gode samarbejde.

Hvad er den gode mobbepolitik ?

Den gode mobbepolitik bør indeholde en klar udmelding fra ledelsen, med eksempler på hvad man betegner som mobbehandlinger, samt hvordan man undgår at disse opstår og udvikler sig.

Derudover skal den gode mobbepolitik ligeledes indeholde helt klare retningslinjer for hvordan man håndterer mobning, så virksomhedens ansatte er klædt på til at gribe ind når sådanne handlinger opstår i det daglige.

Læs mere om voksenmobning her.

Del vores artikel:

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på pinterest
Pinterest
Del på linkedin
LinkedIn

Skriv et svar

ChriChri

Du vil måske også kunne lide

8 råd til bedre hud

Køb bogen GLØD – Sund kost, Smuk hud Af Christian Grønhøj og Morten Fenger   Indeholder reklamelinks Kost har stor betydning for hudens sundhed, og