Valg: det siger partierne

Gadebilledet bugner af valgplakater, tv’et er oversvømmet med debatter og mudderkast, og det er svært at træde udenfor en dør, uden at få stukket en rose og et valgløfte i hovedet. Har du mistet overblikket? Er du i tvivl om, hvad du skal stemme den 18. Juni? Eller syntes du bare det er drøn irriterende, ikke at kunne snakke med når de andre diskuterer mærkesager?  Vi har her samlet et lille overblik over hvad de enkelte partier går til valg på den 18. juni.

Enhedslisten – Ø

Slogan: ”Fællesskab fungerer”

For Enhedslisten har det stærke fællesskab første prioritet, og med Johanne Schmidt Nielsen i spidsen, går partiet til valg på følgende fem mærkesager

Tryghed og arbejdspladser: Hjerteblodet hos Enhedslisten ligger i, at der skal være bedre behandling til dem der bliver ramt af arbejdsløshed og sygdom. Partiet ønsker bl.a. et dagpengesystem medlængere dagpengeperiode, mere fair fordeling af arbejdet samt en styrket indsats imod social dumping.

Velfærd virker: Enhedslisten vil investere massivt i et bedre velfærdssystem. Dette skal ske gennem bedre minimumsordninger på børne- og ældreområder, mindre privatiseringer og udliciteringer samt en fremtidig udvikling af den generelle velfærd.

Klimaet først: En bæredygtig økonomi, som gør op med ideen om evig vækst, er vigtig for Enhedslisten. Derfor vil de investere i grøn teknologi, afskaffe skadelige kemikalier, samt gøre dansk landbrug gradvist mere økologisk.

Lighed løfter alle: Lighed er vigtigt, og afstanden mellem rig og fattig skal mindskes i Danmark. Dette skal sikres gennem lavere skatter til de lavest lønnede, højere skatter på formuer samt bedre sociale ydelser til de særligt udsatte.

Fællesskab på tværs af grænser: Danmark skal være mere solidarisk, og yde bedre hjælp til flygtninge. Ifølge Enhedslisten skal vi bl.a. droppe asylstramningerne, højne integrationen samt styrke redningsarbejdet til bådflygtninge i Middelhavet. 

Læs mere om Enhedslisten her.

Socialdemokraterne – A

Slogan: ”Det Danmark du kender”

Følgende tre punkter er hen imod valget den 18 juni, af afhørende vigtighed for Socialdemokraterne, og nuværende statsminister Helle Thorning Schmidt.

Økonomi: Socialdemokraterne mener vi skal have styr på økonomien- for uden en stærk økonomi, har vi ikke råd til vores velfærd. Budgetterne skal overholdes, der skal være tryghed om danskernes privatøkonomi og det skal være slut med slingrekurs.

Job: Ifølge Socialdemokraterne skal vi have vækst og flere jobs. Danske virksomheders konkurrenceevne skal styrkes, og der skal sikres ordentlige vilkår for de danske lønmodtagere. Helt konkret er målet, at der i 2020 er 120.000 flere jobs i det private, end det er tilfældet i dag.

Velfærd: Socialdemokratiet går ind for bedre velfærd, og er imod nulvækst. På det konkrete plan ønsker partiet frem mod 2020 at anvende 3. mia. kroner mere om året på velfærd – I særlig grad til sundheds- og ældreområdet. Partiet vil skabe mere tryghed om kvaliteten af den offentlige service, og derfor skal den offentlige sektor effektiviseres.

Læs mere om socialdemokraterne her.

Dansk Folkeparti – DF

Slogan: ”Tryghed og Tillid – det er muligt”

DF og Kristian Thulesen Dahl går til valg på følgende mærkesager for fremtidens Danmark:

Danmark skal være et trygt og sikkert land: DF vil sikre at de kommende generationer får det samme trygge og gode samfund som vi selv er opvokset i.

Danmark skal være socialt: De ældre skal sikres en tryg og værdig alderdom, uanset om de er hjemmeboende eller på plejehjem. Desuden skal sygehus- og sundhedssystemet løbende styrkes.

Danmark skal være harmonisk: DF mener der kommer for mange udlændinge til Danmark, og den udvikling skal standses. Kravene på udlændinge området skal altså strammes markant, hvis DF kommer til magten.

Danmark skal være selvstændigt: DF mener at EU har for meget magt i Danmark, og at vi skal kræve mere selvbestemmelse i unionen. Bl.a. med genindførslen af grænsekontrollen, og bevarelsen af EU forbeholdene.

Danmark skal være sikkert: Vi skal have hårdere straffe i Danmark. Udenlandske kriminelle skal sendes hjem, og vi skal have bedre terrorberedskab samt mere synligt politi.

Læs mere om Dansk Folkeparti her her.

Venstre – V

Slogan: ”For fremtiden skal det kunne betale sig at arbejde”

Venstre går den 18.juni til valg på hele fem mærkesager. Ifølge partiet skal de fem mærkesager opretholde Danmarks status, som en af de bedste lande der findes.

De fem mærkesager er:

For fremtiden skal det kunne betale sig at arbejde: Dette vil Venstre sikre ved indførslen af en Jobreform, som består af to elementer. Det første delelement er et nyt og moderne kontanthjælpsloft – der skal sættes loft over hvor meget man kan modtage i offentlige ydelser. Det andet element består i skattelettelser i bunden for personer med arbejdsindkomst.

For fremtiden skal vi have flere private arbejdspladser: Venstres løsning er at forhindre nye skatter og afgifter i at opstå, standse overimplementeringen af EU-regler, samt gøre livet lettere for danske virksomheder.

For fremtiden skal Danmark åbnes mere for udlændinge, der kan og vil. Hvorimod vi skal være lukkede overfor dem som ikke vil: Venstre mener der er behov for en ny udlændingepolitik i Danmark. Denne politik skal bl.a. dæmme op for tilstrømningen af asylansøgere, ved at gøre det mindre attraktivt at søge asyl i Danmark. I stedet foretrækker partiet at hjælpe flygtningene i deres nærområder.

For fremtiden skal vi være trygge i hjemmet og på gaden: Venstre går generelt ind for hårdere straffe, og vil bl.a. forhandle et helt nyt system for de 12-17 årige. Derudover skal vi have mere synligt politi.

For fremtiden skal vi gøre et allerede godt sundhedsvæsen endnu bedre: Venstre vil investere markant i sundhedssystemet, og der er ifølge partiet ingen patienter, der må vente mere end én måned på behandling. Derudover skal Kræftplan 4 igangsættes, hvilken skal sikre, at kræftpatienter for en patientansvarlig læge.

Læs mere om Venstre her.

Socialistisk Folkeparti – SF

Slogan: ” Vi vil investere i mennesker”

Med partiformand Pia Olsen Dyhr i spidsen, slår SF sig op på følgende fem mærkesager op imod det kommende valg:

Flere voksne til vores børn: Vi skal have flere pædagoger til landets mange daginstitutioner. Partiet vil ansætte 5.000 flere pædagoger på området.

Strammere miljøkrav: Udledningen af skifergas  i Danmark skal stoppes ved hjælp af en strammere lovgivning der forbyder dette.

Respekt er ikke kun et ord for de unge: SF går ind for et nedskæringsstop i den voksende ældrepleje, og herved undgå at kommunerne skærer yderligere i servicen til de ældre.

Vores planet har ikke brug for mere varm luft: Den sarkastiske frase dækker over det faktum, at SF går ind for mere natur, flere grønne arbejdspladser og et grønnere dansk landbrug. Danmark skal kæmpe for en ledende stilling på klimafronten, og skadelige kemikaliker skal fjernes fra bl.a. cremer, kosmetik og legetøj.

Når et menneske mister dagpenge, mister alle tryghed: De nuværende dagpenge regler skal ændres, så danskerne i lavere grad mister deres ret til dagpenge.

Læs mere om SF her.

Liberal Alliance – LA

Liberal Alliance, med Anders Samuelsen i spidsen, baserer sig på følgende fire mærkesager, op imod valget d. 18 juni.

Mere frihed: Liberal Alliance mener vi er gode nok til at tage ansvar for hinanden og os selv, og derfor skal vores liv ikke reguleres med flere forbud og regler. Derimod er vi de bedste til selv at bestemme over vores liv, og det skal vi som danskere have friheden til.

Lavere skatter: Høje skatter står i vejen for vækst og udvikling hvis man spørger Liberal Alliance. Derfor bør skatterne sænkes, da den bedste velfærd opstår, når vi kan beholde flere af vores tjente penge for os selv.

Højere vækst: Den økonomiske vækst i Danmark skal have et spark. Derfor skal virksomheder have bedre vilkår til at skabe vækst og yderligere beskæftigelse.

Mindre bureaukrati: Vi skal have mindre bureaukrati i Danmark, bl.a. i den offentlige sektor, hvor der er for meget overflødig dokumentation, indviklede regler samt langsommelige processer.

Læs mere om Liberal Alliance her.

Radikale – B

Slogan: ” Det handler om mennesker”

Med den nuværende Økonomi- og Idenrigsminister Morten Østergaard i spidsen, går de Radikale til valg på tre mærkesager:

Flere i arbejde og færre på forsørgelse: Dansk økonomi er stærk og holdbar, og det skal vi bygge videre på ifølge Radikale. Partiets ambition er at mindst tre millioner danskere altid skal være i arbejde. Derudover skal danskerne blive længere på arbejdsmarkedet, og pensionsalderen skal hæves fra 67 til 68. Sidst men ikke mindst skal boligskatten fremover følge lønudviklingen, så vi kan få råd til en lavere indkomstskat for alle.

Børns baggrund må ikke afgøre deres fremtid: De radikale mener det handler om mennesker, ikke systemer. Den sociale arv skal brydes, og sårbare mennesker skal have drømmene og mulighederne tilbage. Vi skal derfor bl.a. investere i tidligere indsatser for udsatte familier, bedre dagtilbud, samt et uddannelsessystem der kan tage hånd om de svage.

Grøn fremtid er prisen værd: Danmark skal være et grønt foregangsland, og Danmarks belastning af klimaet skal reduceres med 55 procent inden 2030.

Læs mere om de Radikale her.

Det Konservative Folkeparti – C

Slogan: ”Mennesker først”

De konservative har tre mærkesager op imod valget:

Privatøkonomi: Ifølge de konservative skal vi have mere tryghed for boligejerne og så skal vores arbejde i højere grad belønnes.

Dette skal ske ved at grundskylden skal fastfryses, og rentefradraget skal bevares. Derudover skal topskatten på arbejde safskaffes, og beskæftigelsesfradraget skal hæves.

Skole: Vores børn skal have tid til frihed, og så skal familien sættes I centrum ifølge de konservative. Dette skal ske igennem fri og lige adgang til uddannelse, hvor viden, læring og faglighed skal være i fokus. Og I forhold til den nye skolereform, så vil partiet afskaffe tvungne lektiecafeer, så familier selv kan vælge, om lektier skal laves hjemme I familien.

Tryghed: De konservative vil sætte ind imod indbrud, og højne respekten for lov og orden. Dette skal ske igennem højere straffe for bl.a. vold, pædofili, voldtægt og andre personfarlige forbrydelser. Derudover skal vi have længere straffe til folk, der begår samme kriminalitet flere gange. De udenlandske kriminelle skal afsone I deres hjemland, og så skal den kriminelle lavalder I Danmark sættes ned til 12 år.

Læs mere om de konservative her.

Alternativet – Å

Alternativet er Danmarks nye parti, og går til deres første valg, på følgende fem mærkesager.

Grøn omstilling: Danmark skal bevæge sig i retning af en fuldkommen økologisk produktion af fødevarer. Derudover skal vores energi være 100 procent vedvarende, og vores erhvervsstøtte skal udelukkende gå til bæredygtige virksomheder.

Social omstilling: Danskerne skal fremadrettet have en 30 timers arbejdsuge, så der bliver mindre stress, og mere tid til de vigtige ting i livet, såsom familien. Derudover skal vi have lavere skat på de laveste indkomster, og et kontanthjælpssystem med mindre mistillid.

Økonomisk omstilling: Ifølge Alternativet har Danmark behov for en økonomisk omstilling, som bl.a. indebærer; Nye vækst og BNP begreber, en reform af bank- og finanssektoren samtidig med at pensionskasserne i højere grad skal investere bæredygtigt.

Stærkere iværksætterkultur: Fremtidens Danmark er ifølge Alternativets både entreprenant, kreativt og iværksættende. Partiet vil have iværksætteri på skoleskemaet, så flere fremover bliver uddannet til at skabe jobs, fremfor blot at tage jobs. Af samme grund vil partiet tilbyde en 2-årig iværksætterydelse til de dagpengemodtagere, der har bæredygtige forretningsidéer, ligesom de vil arbejde på at løfte det lokale iværksætteri, så befolkningen og beskæftigelsen fastholdes i landdistrikterne.

Mindre stat, mere samfund: Danmark skal have et mere involverende demokrati, hvor flere har muligheden for at stille op til Folketinget. Kontroltrangen skal afløses af mere tillid til institutioner og medarbejdere, så fx ledere, lærere og pædagoger får mere tid til kerneopgaverne.

Læs mere om Alternativet her.

Kristendemokraterne – KD

Kristendemokraterne går til valg på fire følgende mærkesager:

Etik: Kristendemokraterne vil kæmpe for, at alle menneskeliv respekteres og beskyttes fra undfangelse til naturlig død. Derfor er partiet imod loven om fri abort of afviser forslag om aktiv dødshjælp.

Familiepolitik: Kristendemokraterne kæmper på familiens side og sætter denne i fokus. Partiet mener at fællesskabet mellem forældre og børn er afgørende for det gode liv, og derfor skal arbejdsliv og stat bøje sig for familiens behov for samvær. Derfor skal barselsorloven bl.a. forlænges og heltidsskolen afskaffes.

Landdistrikterne: KD vil inddrage folkelige organisationer i lokalsamfundets udvikling, da de mener vi skal kunne bo i alle dele af Danmark. Derfor vil partiet bl.a. sikre at der er fuld IT- og mobil-dækning overalt, kæmpe for en stærkere lokal kollektiv trafik, samt et større befordringsfradrag

Omsorg: Partiet mener at vi har et særligt ansvar for mennesker I nød – både herhjemme og I udlandet. Derfor vil Kristendemokraterne  arbejde for bedre vilkår for handicappede, psykisk syge, hjemløse, handlede kvinder, narkomaner, alkoholikere og alle andre grupper, som er i nød. Internationalt vil Kristendemokraterne arbejde for en øget ulandsbistand og en medmenneskelig flygtningepolitik.

Læs mere om Kristendemokraterne her.

 

Del vores artikel:

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på pinterest
Pinterest
Del på linkedin
LinkedIn

Skriv et svar

ChriChri

Du vil måske også kunne lide