Sådan formes dit selvværd

Facts

Kisser_bellevue126 kopi.tiff

Kisser Paludan

Psykolog, forfatter og foredragsholder 

Uddrag fra bogen:’Elsk den du er – styrk dit selvværd på 8 uger’ 

paludanempower.dk

Problemer med selvværd påvirker stort set alt i livet. Et tema som Kisser Paludan, forfatter til bogen “Elsk den du er – styrk dit selvværd på 8 uger” ofte oplever som det, der virkelig spænder ben for, at et menneske kan udvikle sig. Vi har fået lov at bringe et uddrag fra bogen, og her handler det om hvordan selvværd egentlig skabes.

Selvværdet bliver grundlagt i den tidlige barndom i relationen mellem barn og forældre, som er det første kærlighedsforhold, et menneske har. Meget forenklet sagt er det sådan, at jo mere dine forældre har været i stand til at se og elske dig for lige præcis det menneske, du er, desto højere selvværd. Og jo mindre de har været i stand til at vise dig, at du er god nok, præcis som du er, desto lavere selvværd.

Alle forældre har deres bagage med sig, når de bliver forældre. De har sider, som ikke er blevet rummet i deres egen barndom, og det vil påvirke deres måde at være forældre på. Vi kan eksemplificere det på denne måde: Forestil dig, at du som helt lille følte dig som det smukkeste slot. Alle rum føltes smukke, lyse, rummelige og dejlige at være i. Med tiden opdagede du, at nogle af disse rum ikke var okay for dine forældre. Du forstod måske ikke hvorfor, men ubevidst holdt du op med at opholde dig i de rum. Du lukkede dørene til dem og lod dem stå mørke hen, og til sidst levede du måske kun i nogle få rum. Det samme gjorde dine forældre. De rum, som de engang lukkede ned for, vil de på samme måde have svært ved at acceptere. Derfor vil de direkte eller indirekte signalere, at også du må lukke ned. Hvis din far i sin barndom fx ikke fik lov til at græde eller vise følelser, har han måske svært ved at rumme det, når du fx viser svaghed eller sårbarhed. Det kan være, at han har svært ved at tale om følelserne, både fordi han ikke har lært hvordan, og fordi det går ind i et rum i ham, som han har lukket ned for. Det kan derfor være forbundet med noget “forbudt” eller “ikke ønsket” og med sorg.

Når vi lukker ned for os selv, udløser det ubevidst en sorg. Vi lukker jo ned for noget af det, vi er, for en del af vores væren, og det vil der ubevidst være forbundet en form for sorg med 

Børn vil bare gerne elskes. De ved instinktivt, at de er fortabte, hvis de ikke er el- skede, og derfor gør de alt, hvad de kan, for at være det.

Hvis det at være elsket kræver, at du lukker ned for sider af dig selv undervejs, så gør du det. Det sker helt ubevidst, og det sker for alle. Forskellen er kun graden. Det er dog klart, at hvis du mærker, at du er elsket, når du er på en bestemt måde og ikke bare er dig selv, så vil det påvirke selvværdet. På den måde er det jo ikke hele dig, der er elsket, men en tilpasset udgave. Alt dette foregår ubevidst, og derfor er du som regel ikke klar over det. Men det påvirker dit liv. Du kan derfor kun for alvor lære dine børn højt selvværd, hvis du selv har det. Vi kan sige alle de rigtige ting, men hvis dit eget selvværd halter, så vil dine børns selvværd også komme til at halte. Børn lærer ikke af det, vi siger, men af det, vi gør.

Selvsikkerhed

Selvsikkerhed er en helt anden ting. Selvsikkerhed handler om de ting, du gør, hvor selvvær- det går på din måde at være på. Man kan sagtens være meget selvsikker fx i forhold til job, men have lavt selvværd. Der sker tit det, at du netop på grund af et lavt selvværd motiveres til at opnå succes for at kompensere for en følelse af ikke at være god nok. Problemet med det er, at du ofte ikke vil kunne nyde succesen rigtigt.

Jeg har set mange dygtige mennesker på mine kurser og i min praksis, som udefra set har opnået stor succes. Mange tror ikke helt selv på, at de er dygtige eller har fortjent deres succes. De beskriver, at de er bange for, at nogen en dag vil afsløre dem, og at alle vil se, hvor uduelige de egentlig er. De har svært ved at nyde deres succeser. Det er, som om de ikke rigtigt har noget sted at gøre af dem. Succeserne preller bare af igen. Mange menne- sker er også så drevet af behov for anerkendelse, at de ikke helt ved, hvad deres egentlige værdier i livet er. Det er blevet vigtigere at opnå anerkendelse og at føle sig god nok, end det er at leve det liv, de ønsker sig.

Det kan være skræmmende at gå efter det, man virkelig ønsker, blot fordi det kan indebære en manglende anerkendelse udefra. Frygten kan gøre dig til en anerkendelses-junkie, som ofrer sande værdier og kontakten til sjælen for anerkendelse. Du vil blive ved og ved at gøre det, der skal til, for at andre anerkender dig. Det er barnet i dig, der ikke har fået nok kær- lighed og opmærksomhed, og derfor bliver ved med at hungre efter at blive set og elsket. Der er en bundløst hul, som hele tiden skal fyldes op, for det tømmes lige så hurtigt igen. Det er en umulig kamp at vinde. Det er for sent. Dine forældre kan ikke længere give dig det, du ikke fik som barn. Og ingen andre end du selv kan give dig det i stedet.

Det lyder måske som dystre toner, men erkendelsen af dette er lige præcis det, der skal til, for at du slipper forsøget på at fylde dig op udefra og begynder at fylde det op indefra, som du mangler. Kun ved at lære at elske dig selv kan du fylde hullet op og tro på, at du er god nok, som du er. Du skal ikke gøre noget særligt for at blive elsket og anerkendt. Du skal bare være. Du er nok i dig selv og i det menneske, du er, med alt hvad du indeholder. 

Del vores artikel:

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på pinterest
Pinterest
Del på linkedin
LinkedIn

Skriv et svar

ChriChri

Du vil måske også kunne lide